PROJEKTI

Logo projekta Romigsc prozoren

Naslov projekta:

Vključevanje Romskih otrok ter migrantov v izobraževanje: usposabljanja, odprte diskusije ter prostovoljstvo (RoMigSc)

Vrsta projekta:

Erasmus +, KA3

Koordinator:

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije – MFDPŠ, Celje – Slovenija

Trajanje:

31. 12. 2016 – 31. 12. 2019 (zaključen projekt)

Več o projektu:

Spletna stran projekta RoMigSc
Projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije. Podpora Evropske komisije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Logo-Erasmus_slo_z besedilom
trak iz romskih zastav

Naslov projekta:

Integracija romskih otrok v izobraževalni sistem – države Podonavske regije

Vrsta projekta:

Danube Region Project Fund

Koordinator:

IRŠIK – Inštitut za romološke študije, izobraževanje in kulturo, Murska Sobota – Slovenija

Trajanje:

1. 11. 2015 – 30. 6. 2016 (zaključen projekt)

IRŠIK
Scroll to Top