Projekt RoMigSc – Seminar za prostovoljce in pomoč prostovoljcev v šolah

V okviru Erasmus+ projekta RoMigSc so v četrtek, 1. 3. 2018, na MFDPŠ Celje izvedli delavnico z naslovom: Priložnosti prostovoljstva pri vključevanju otrok migrantov in romskih otrok v šole. Delavnica je potekala v sodelovanju s Slovensko filantropijo, vodil jo je Jaka Matičič (koordinator usposabljanj za prostovoljce).

Udeleženci so spoznali, kdo so osebe s katerimi bodo delali kot prostovoljci in kako se dela in ravna z osebami, ki potrebujejo pomoč. Predstavljene so bile tudi prednosti organiziranega prostovoljstva ter portal za ponudbo prostovoljskega dela (Volontariat). Delavnice se je udeležilo skoraj 50 udeležencev, predvsem študentov. Študen ti/prostovoljci, ki bodo v naslednjih mesecih na šolah (so)izvajali aktivnosti v pomoč vključevanju romskih in migrantskih otrok v šole, pa so se fotografirali v majicah z logom projekta.

Romig Celje marec 2018

Romig Celje marec 2018

IRŠIK
Scroll to Top