O NAS

Slovenska zastava

INŠTITUT ZA ROMOLOŠKE ŠTUDIJE, IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO (IRŠIK)

je zavod, ki preučuje romsko tematiko v Sloveniji, Evropi in v svetu ter izvaja izobraževanja in svetovanja s področja romoloških študij. Izvaja tudi izobraževanja za romske pomočnike v Sloveniji in drugih državah, povezuje pa se s sorodnimi domačimi in tujimi institucijami. Inštitut v skladu s svojim programom dela raziskuje zlasti naslednja področja:

angleška zastava

INSTITUTE FOR ROMOLOGICAL STUDIES, EDUCATION AND CULTURE (IRŠIK)

is a multidisciplinary research institution, cooperating with other higher education and research organisations in Slovenia, Europe and world. The institute primarily conducts trainings, research and projects in the field of romological studies.

romska zastava

INŠTITUT MISTU ROMOLOGIJAKRE ŠTUDIJI, EDUKACIJA TE KULTURA

Angjuni buti zu inštitut hi upre te lakhel i situaciacija Romengri andi Slovenija te andi Evropa. U inštitut kijrel buter filitike rodibja pru romološke te edukativne heji. Del te buter filitike strokovne tanaučja te sikavibja.

Zbirka romskih knjig
IRŠIK sodeluje v projektu Danube
IRŠIK sodeluje v projektu Danube

O INŠTITUTU

Ime inštituta: Inštitut za romološke študije, izobraževanje in kulturo / Institute for Romological studies, education and culture

Naslov inštituta: Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota

Ustanovitelja:

 • Zveza Romov Slovenije
 • Evropska romska zveza

Svet Inštituta – člani:

 • Doc. dr. Vera Klopčič
 • Marjan Šiftar
 • Dipl. soc. del. Janja Rošer, predsednica Sveta Inštituta

Strokovni svet – člani:

 • Prof. dr. Rajko Djurić, predsednik Strokovnega Sveta Inštituta
 • Prof. Dragoljub Ackovič
 • Prof. dr. Ludvik Toplak
 • Prof. dr. Beno Arnejčič
 • Prof. dr. Ljatif Demir
 • Prof. dr. Kyuchukov Hristo
 • Prof. dr. Marcel Courtiade
 • Doc. dr. Janez Obreza
 • Prof. dr. Nada Trunk Širca
 • Prof. Rahela Hojnik
 • Mag. Orhan Galjus

Direktor inštituta: Jožef Horvat Sandreli

Dejavnosti inštituta:

 • 85.421 – višješolsko izobraževanje
 • 85.422 – visokošolsko izobraževanje
 • 85.5 – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • 91.00 – dejavnost knjižnic in arhivov
 • 91.02 – dejavnost muzejev
IRŠIK
Scroll to Top