IZOBRAŽEVANJE

IRŠIK USPOSABLJA:

kompetentni učitelji in romski pomočniki lahko prispevajo k boljšemu vključevanju otrok v šole in posledično prispevajo k njihovi osebni izpolnitvi in razvoju, socialni vključenosti in kasneje tudi večji zaposljivosti.

Sodelovanje z Zvezo Romov

V letih 2011 in 2014 je IRŠIK sodeloval z Zvezo Romov pri organizaciji usposabljanj za romske šolske pomočnike.

Sodelovanje v projektu DANUBE

V letu 2015/16 je v okviru projekta DANUBE izvedel usposabljanja za učitelje in romske pomočnike v treh državah: Slovenija, Romunija in Srbija in bil soorganizator zaključne konference.

Zbirka romskih knjig
IRŠIK sodeluje v projektu Danube
IRŠIK sodeluje v projektu Danube

PROBLEMATIKA:

Veliko število romskih otrok ni vključenih v obvezno izobraževanje oziroma ga predčasno prekine. Med tistimi, ki jim uspe zaključiti osnovnošolsko izobraževanje, jih manjši del nadaljuje z izobraževanjem v srednji šoli. Obvezno izobraževanje je ključnega pomena za pridobitev ključnih kompetenc, ki so potrebne za osebno izpolnitev in razvoj, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev. Glavne ovire pri pridobivanju izobrazbe so predvsem: težave pri razumevanju uradnega jezika, kulturne ovire, slabi pogoji na domu, ki ne zagotavljajo dovolj veliko podporo za otroke in revščina. Na boljšo vključenosti otrok v izobraževanje vpliva vrsta dejavnikov (od državnih politik, spodbud s strani lokalnega okolja, inkluzivnost posamičnih šol, …).

V letu 2012 je IRŠIK v sodelovanju z Mednarodno fakulteto za poslovne in družboslovne študije Celje razvil predlog predmetnika programa »Poslovni asistent in romološke študije« na 1. bolonjski stopnji.

IRŠIK
Scroll to Top