Okrogla miza ‘IZOBRAZBA KOT VREDNOTA’

Alenkadogodki

Image 4

 V sredo, 17. oktobra 2018, je v Murski Soboti potekala Okrogla miza z naslovom: ‘Izobrazba kot vrednota’. Izobraževanje Romov je v Sloveniji eno izmed prioritetnih programov Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017 – 2021. Vzgojno – izobraževalne ustanove se v skladu s svojim poslanstvom, nalogami in Strategijo izobraževanja Romov (2004, dopolnjena 2011) ukvarjajo že nekaj … Read More

Nacionalni seminar ter seminar za učitelje, junij 2018

Alenkadogodki

Romigsc seminar Slovenija 2018

V  začetku junija so v Sloveniji potekali trije dogodki v okviru projekta RoMigSc. V sredo, 6. junija je v Celju (na sedežu MFDPŠ)  potekal seminar za učitelje, katerega se je udeležilo 16 udeležencev. V petek, 8. junija sta v Rakičanu (dvorec Rakičan) potekala dva dogodka: seminar za učitelje (30 udeležencev)  ter nacionalni seminar (80 udeležencev).  Na dogodkih so sodelovali tudi … Read More

Projekt RoMigSc: seminarji in nacionalni posvet

Alenkadogodki

Spoštovani, vabimo vas na tri dogodke (seminarja in nacionalni posvet) v okviru mednarodnega projekta “Vključevanje Romov in migrantov v šole: Usposabljanja, odprte razprave in prostovoljne dejavnosti mladih (RoMigSc)”, ki bodo organizirani 6. 6. v Celju in 8. 6. 2018 v Murski Soboti/Rakičan. Dogajalo se bo naslednje: Dogodek/aktivnost Kraj in čas Ciljna skupina Seminar za učitelje Celje, 6. 6. (9.30) Učitelji, strokovni delavci, vzgojitelji in romski pomočniki, … Read More

RoMIgSc – IRŠIK je sodeloval na seminarjih v Makedoniji

Alenkadogodki

IRSIK seminar Makedonija

Jožek Horvat Muc, direktor IRŠIK, se je udeležil nacionalnega seminarja in seminarja za učitelje, ki ju je SEEU (South East European University) med 9. in 10. majem izvedla v Tetovu. Udeležencem je predstavil, kako poteka vključevanje romskih otrok v slovenskih šolah, tako z vidika dobrih praks na šolah, kot nekatere sistemske rešitve, kot npr. “romski pomočnik”.        

Vključenosti romskih otrok v kakovostne predšolske programe

Alenkadogodki

Khetaun monografija Slovenia

V iniciativi Khetaun so izdali  monografijo Khetaun (Skupaj): S ključnimi koraki do vključenosti romskih otrok v kakovostne predšolske programe, ki zajema celostno sliko dejavnosti, ki so se izvajale v vseh štirih sodelujočih državah: na Slovaškem, Češkem, v Latviji in pri nas. Kratko vsebino lahko preberete na spletni strani Pedagoškega inštituta, celotna monografija pa je dostopna na http://khetaun.pei.si/wp-content/uploads/sites/8/2018/02/Khetaun-monografija-Slovenia.pdf

Projekt RoMigSc – Seminar za prostovoljce in pomoč prostovoljcev v šolah

Alenkadogodki

V okviru Erasmus+ projekta RoMigSc so v četrtek, 1. 3. 2018, na MFDPŠ Celje izvedli delavnico z naslovom: Priložnosti prostovoljstva pri vključevanju otrok migrantov in romskih otrok v šole. Delavnica je potekala v sodelovanju s Slovensko filantropijo, vodil jo je Jaka Matičič (koordinator usposabljanj za prostovoljce). Udeleženci so spoznali, kdo so osebe s katerimi bodo delali kot prostovoljci in kako … Read More

Vabilo na prostovoljske aktivnosti na slovenskih šolah v okviru projekta RoMigSc

Alenkadogodki

Projekt RoMigSc, v katerem sodeluje IRŠIK

Na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju bo 1. marca v okviru projekta RoMigSc potekal seminar za študente in druge posameznike, ki jih zanima prostovoljstvo ali vključitev v prostovoljske projekte na izbranih osnovnih šolah in drugih izobraževalnih zavodih. Seminar  bo potekal v sodelovanju s Slovensko filantropijo. Udeležencem seminarja bo omogočena vključitev v manjše šolske projekte na šolah. … Read More